I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jeKlub Larse Heletága z.s.
  IČ: 22745751
  se sídlem: Věšínova 939/4, 100 00 Praha 10 – Strašnice

  (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje:
  email lars@heletag.cz
  www.heletag.cz
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce nezpracovává žádné osobní údaje získané z tohoto webu.
 2. Osobní údaje poskytnuté při odeslání kontaktního formuláře jsou použity pouze pro vyřešení zaslané problematiky (např. odpověď na dotaz apod.) a dále nejsou zpracovávány.
 3. V případě zaslání žádosti o členství v klubu jsou zpracovávány osobní údaje poskytnuté až při vlastním procesu přihlašování do klubu, který probíhá odděleně.

III. Cookies

 1. Správce používá používá ve své prezentaci tzv. soubory cookies.
  • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
  • Analytické a marketingové cookies – Pro použití těchto souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách.
 2. Správce využívá pouze nezbytné cookies.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách .

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.